ul. Podgórna 50c /17
65-246 Zielona Góra
tel./fax 68 328 24 19

Polski English

Publications

ARTYKUŁY

 1. Pierzgalski W.: Cyfrowe mierniki tablicowe. Wiadomości Elektrotechniczne XLVII, nr 11-12/1979, str. 308-311.
 2. Pierzgalski W.: Cyfrowy miernik temperatury typu N3T. Zbiór referatów Konferencji Naukowo-Technicznej PERSPEKTYWY ROZWOJOWE METROLOGII ELAKTRYCZNEJ (nakład 150 egz.). Zielona Góra, maj 1979, str. 103-106.
 3. Pierzgalski W., Jędrzejczak L.: Programator PN1M – programowanie numeryczne wielokanałowego źródła napięcia lub prądu stałego. Biuletyn Techniczny MERA, nr 45 (239)/1982, str. 28-35.
 4. Pierzgalski W., Jędrzejczak L.: System programowanej regulacji temperatury SR2. Zbiór referatów Konferencji Naukowo-Technicznej KIERUNKI ROZWOJU METROLOGII ELAKTRYCZNEJ (nakład 200 egz.). Zielona Góra, maj 1984, str. 53-56.
 5. Pierzgalski W.: Mikroprocesorowy regulator samonastrajający typu SR8. Zbiór referatów Konferencji Naukowo-Technicznej KIERUNKI ROZWOJU METROLOGII ELAKTRYCZNEJ (nakład 200 egz.). Zielona Góra, maj 1984, str. 59-69.
 6. Pierzgalski W. : Tablicowe mierniki cyfrowe. Wiadomości Elektrotechniczne. Rok LVIII. 1990 nr 1-2, str. 4-6.
 7. Furmankiewicz L., Pierzgalski W.: Miernik parametrów sieci energetycznej. Materiały II Szkoły-Konferencji pt.: Metrologia Wspomagana Komputerowo, Zegrze k/Warszawy, czerwiec 1995, t2, str. 127-132.
 8. Pierzgalski W.: Pomiary wielkości energetycznych w systemie monitorowania parametrów sieci. Wiadomości Elektrotechniczne. Rok LXV. 1997 nr 6, str. 297-301.
 9. Pierzgalski W.: Przetworniki pomiarowe w układach sterowania i kontroli procesów przemysłowych. Materiały II Sympozjum Naukowo-Technicznego pt.: Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych (nakład 200 egz.). Zielona Góra, 25 kwietnia 1996, str. 18-25.
 10. Adamski P., Brzeziński A., Pierzgalski W.: System pomiarowo-kontrolny temperatury węzłów łożyskowych maszyn i urządzeń SPK. Materiały II Sympozjum Naukowo-Technicznego pt.: Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych (nakład 200 egz.). Zielona Góra, 25 kwietnia 1996, str. 56-61.
 11. Pierzgalski W., Brzeziński A.: Mierniki parametrów sieci MPS i MPS7 w systemach pomiarowo-diagnostycznych obiektów i odbiorników energetycznych. Materiały III Sympozjum Naukowo-Technicznego pt.: Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych (nakład 150 egz.). Zielona Góra, 20 listopada 1997, str. E-1 do E-10.
 12. Pierzgalski W., Brzeziński A.: Analizator harmonicznych napięć i prądów w sieciach zasilania obiektów oraz odbiorników energetycznych. Materiały III Sympozjum Naukowo-Technicznego pt.: Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych (nakład 150 egz.). Zielona Góra, 20 listopada 1997, str. F-1 do F-12.
 13. Pierzgalski W.: Jakość dostarczanej energii elektrycznej. Wymagania i pomiary. Wymagania normalizacyjne i techniczne dotyczące producentów, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej. Materiały V Sympozjum Naukowo-Technicznego pt.: Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych (nakład 200 egz.). Zielona Góra, 8 grudzień 2000, str. B-1 do B-13.
 14. Pierzgalski W.: Zastosowanie analizatorów parametrów sieci w rozproszonych systemach monitorowania jakości energii elektrycznej. Materiały VI Sympozjum Naukowo-Technicznego pt.: Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych (nakład 200 egz.). Zielona Góra, 13 grudzień 2002, str. D-1 do D-15.Pobierz Pobierz »
 15. Koszur M., Pierzgalski W., Zabłocki D.: Zastosowanie mierników serii DM w laboratoryjnych systemach pomiarowych. Materiały VI Sympozjum Naukowo-Technicznego pt.: Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych (nakład 200 egz.). Zielona Góra, 13 grudzień 2002, str. H-1 do H-12. Pobierz Pobierz »
 16. Pierzgalski W.: Zastosowanie czujników prądowych Rogowskiego w obwodach pomiarowych analizatorów parametrów sieci elektroenergetycznej. Materiały Konferencji pt.: Elektrotechnika Prądy Niesunisoidalne – EPN 2002, Zielona Góra, 11-13 czerwiec 2002.
 17. Pierzgalski W., Studziński P.: Dokładne pomiary temperatury wielokanałowym miernikiem rejestratorem. Pomiary Automatyka Robotyka nr 7-8/2004, str. 183-185. Pobierz Pobierz »
 18. Owoc G., Sielicki K., Szawelko M.: Urządzenia do sprawdzania parametrów bezpieczeństwa elektrycznego – stan aktualny i perspektywy rozwoju. Materiały VII Sympozjum Naukowo-Technicznego pt.: Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych (nakład 150 egz.). Zielona Góra, 12 grudzień 2004, str. G-1 do G-12. Pobierz Pobierz »
 19. Pierzgalski W.: Zastosowanie analizatorów parametrów sieci w rozproszonych systemach monitorowania jakości energii elektrycznej. Materiały Seminarium EEE-2005 Elektrotechnika, elektronika i energetyka; Instytut Elektrotechniki i Mazowieckie Centrum Zaawansowanych Technologii; Jastrzębia Góra, 17-19 maj 2005.
 20. Pierzgalski W., Zalewski I.: Zastosowanie analizatorów parametrów sieci w rozproszonych systemach monitorowania jakości energii elektrycznej. Elektroinfo, nr 6/2005, str. 62-65.Pobierz Pobierz »
 21. Biernacki K., Pierzgalski W., Studziński P.: Bezprzewodowy system rozproszony do pomiaru i rejestracji parametrów klimatycznych. Materiały XXXVII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów i Konferencji Grantowej, Zielona Góra, 5-7 wrzesień 2005. Pobierz Pobierz »
 22. Owoc G., Sielicki K., Szawelko M.: Testery parametrów bezpieczeństwa wykorzystane zgodnie ze standardami przyjętymi dla urządzeń badawczych stosowanych w procesach przemysłowych. Materiały VIII Sympozjum Naukowo-Technicznego pt.: Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych (nakład 200 egz.). Zielona Góra, 12 grudzień 2006, str. G-1 do G-8. Pobierz Pobierz »
 23. Pierzgalski W.: Standaryzacja metod pomiarowych grupy przyrządów przeznaczonych do wyznaczania wskaźników jakości energii elektrycznej. Materiały Sympozjum ELEKTROTECHNIKA 2006, IEL Warszawa, 12-13 grudnia 2006. Pobierz Pobierz »
 24. Pierzgalski W.: Standaryzacja metod pomiarowych grupy przyrządów przeznaczonych do wyznaczania wskaźników jakości energii elektrycznej. Prace Instytutu Elektrotechniki, Warszawa 2007, zeszyt 232, str. 143-166. Pobierz Pobierz »
 25. Pierzgalski W.: System rejestracji parametrów mikroklimatu oraz zaburzeń sieci elektroenergetycznej do akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących. Pomiary Automatyka Kontrola vol.54, nr 6/2008, str. 365-367. Pobierz Pobierz »
 26. Pacholski K., Pierzgalski W., Szczęsny A.: Modułowy tester elektrycznych parametrów bezpieczeństwa elektromechanicznego sprzętu do użytku domowego i przemysłowego. Pomiary Automatyka Kontrola vol.54, nr 12/2008, str. 812-814.
 27. Owoc G., Sielicki K.: Aparatura pomiarowa parametrów bezpieczeństwa użytkownika. Nowa Elektrotechnika, nr 5/2009, str. 25-29. Pobierz Pobierz »
 28. Pierzgalski W.: Standaryzacja metod pomiarowych grupy przyrządów przeznaczonych do wyznaczania wskaźników jakości energii elektrycznej. Pomiary Automatyka Kontrola vol.56, nr 6/2010, str. 640-643.
 29. Pacholski K., Pierzgalski W., Szawelko M., Szczęsny A.: Wieloparametrowy tester elektrycznych parametrów bezpieczeństwa sprzętu elektromechanicznego. Pomiary Automatyka Kontrola vol.56, nr 9/2010, str. 1104-1106. Pobierz Pobierz »
 30. Pacholski K., Pierzgalski W., Szawelko M., Szczęsny A.: Wieloparametrowy tester elektrycznych parametrów bezpieczeństwa sprzętu elektromechanicznego. Materiały V Kongresu Metrologii, Łódź, 6-8 września 2010, str. 164-165. Pobierz Pobierz »

PATENTY

ŚWIADECTWA AUTORSKIE URZĘDU PATENTOWEGO O DOKONANIU WYNALAZKU

 1. Pierzgalski Wojciech (współtwórca) otrzymał świadectwo autorskie NR 172888 z dnia 01 grudnia 1983 r. na dokonany wynalazek pt.: Układ elektroniczny przetwornika mocy czynnej, opatentowany przez Urząd Patentowy za NR 119701.
 2. Pierzgalski Wojciech (współtwórca) otrzymał świadectwo autorskie NR 189469 z dnia 17 lipca 1985 r. na dokonany wynalazek pt.: Układ elektroniczny przetwornika mocy, opatentowany przez Urząd Patentowy za NR 125944.
 3. Pierzgalski Wojciech (współtwórca) otrzymał świadectwo autorskie NR 211488 z dnia 28 kwietnia 1987 r. na dokonany wynalazek pt.: Elektroniczny układ częstościomierza analogowego, opatentowany przez Urząd Patentowy za NR 134158.
 4. Pierzgalski Wojciech (współtwórca) otrzymał świadectwo autorskie NR 228317 z dnia 16 listopada 1987 r. na dokonany wynalazek pt.: Układ elektroniczny watomierza przetwornikowego, opatentowany przez Urząd Patentowy za NR 140012.
 5. Pierzgalski Wojciech (współtwórca) otrzymał świadectwo autorskie NR 270925 z dnia 16 marca 1992 r. na dokonany wynalazek pt.: Układ do pomiaru mocy w sieciach prądu przemiennego, opatentowany przez Urząd Patentowy za NR 154147.
 6. Pierzgalski Wojciech jako samodzielny twórca otrzymał świadectwo autorskie NR 189469 z dnia 15 marca 1993 r. na dokonany wynalazek pt.: Układ elektroniczny przetwornika analogowo-cyfrowego, opatentowany przez Urząd Patentowy za NR 158036.

ZGŁOSZENIE AUTORSKIE DO URZĘDU PATENTOWEGO O DOKONANIE WYNALAZKU

Pierzgalski Wojciech, Owoc Gerard – współtwórcy, występujący w dokonanym 15 września 2009 r. zgłoszeniu do Urzędu Patentowego w sprawie uzyskania patentu na wynalazek pt.: Przenośny zestaw dydaktyczny elektryki. Zgłoszenie oznaczono numerem P.389044.

ZGŁOSZENIE AUTORSKIE DO URZĘDU PATENTOWEGO O REJESTRACJĘ WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Pierzgalski Wojciech, Owoc Gerard – współtwórcy, występujący w dokonanym 15 września 2009 r. zgłoszeniu wniosku do Urzędu Patentowego w sprawie rejestracji wzoru przemysłowego pt.: Walizka dydaktyczna elektryki. Zgłoszenie oznaczono numerem Wp - 15373.

© 2024 Metest & Brodex Radosław Rudziński