ul. Podgórna 50c /17
65-246 Zielona Góra
tel./fax 68 328 24 19

Polski English

Projects

Centrum Wdrażania Projektów Innowacyjnych Metest Sp. z o. o. podejmuje zadania związane z:

  1. wykonywaniem projektów w zakresie prac naukowo-badawczych przez:
    • opracowania innowacyjne w konstruowaniu urządzeń pomiarowych i  technologii ich wytwarzania,
    • analizę stanu techniki obejmującej przyjęte obszary działania,
    • studia nad nowymi metodami projektowania i badania wyrobów,
    • opracowania założeń konstrukcyjno-ekonomicznych dla projektowanych nowych wyrobów,
    • opracowania założeń konstrukcyjno-ekonomicznych dla urządzeń testujących i technologicznych specjalnych wykonań,
    • badania nowych wyrobów.
  2. wykonywaniem prac rozwojowo-konstrukcyjnych nad nowymi wyrobami:
    • opracowaniem modeli i prototypów nowych wyrobów,
    • opracowaniem programów badań nowych wyrobów,
    • badaniami modeli i prototypów nowych wyrobów,
    • wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych dla poprawy właściwości wyrobów lub dostosowania ich do specjalnych wymagań,
    • uzyskiwaniem wymaganych świadectw i atestów dla projektowanych wyrobów,
    • opracowaniem dokumentacji konstrukcyjnych dla serii próbnych i przemysłowych oraz nadzór autorski nad ich wdrożeniem.
  3. wykonywaniem prac rozwojowych, projektowych i doświadczalnych nad metodami technologii produkcji i testowania nowych wyrobów przez:
    • opracowanie projektów procesów technologicznych wytwarzania nowych wyrobów,
    • opracowanie i wdrażanie nowych procesów technologicznych,
    • projektowanie, wykonywanie i wdrażanie nowych urządzeń technologicznych i kontrolno-pomiarowych.
  4. prowadzeniem działalności ogólnotechnicznej w zakresie normalizacji, informacji naukowo-technicznej, popularyzacji osiągnięć nauki i techniki, ekspertyz technicznych oraz doradztwa w zakresie stosowania technik pomiarowych i doboru aparatury pomiarowej.
     

© 2024 Metest & Brodex Radosław Rudziński