ul. Podgórna 50c /17
65-246 Zielona Góra
tel./fax 68 328 24 19

Polski English

About

Centrum Wdrażania Projektów Innowacyjnych Metest Sp. z o.o.  założone zostało 1 kwietnia 2011 roku przez grupę pracowników Instytutu Elektrotechniki Oddziału Metrologii i Automatyki METROL, który od 2008 roku kontynuował wcześniejszą działalność Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Metrologii Elektrycznej METROL, wywodzącego się z powołanej 1 kwietnia 1967 roku na terenie Lumelu jednostki organizacyjnej o nazwie Zakład Doświadczalny Elektrycznej Aparatury Pomiarowo-Regulacyjnej przy LZAE Lumel w Zielonej Górze.

Obecnie firma Metest Sp. z o.o. prowadzi działalność innowacyjno-wdrożeniową oraz badawczo-rozwojową w zakresie projektowania i produkcji nowego asortymentu przyrządów pomiarowych oraz wytwarzania grupy testerów przeznaczonych do sprawdzania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego.

Podejmujemy także wykonywanie na zamówienie wielu usług realizowanych kompleksowo w obszarze projektowania i wdrażania przemysłowych systemów pomiarowo-rejestrujących, pomiarów parametrów bezpieczeństwa w instalacjach elektrycznych oraz diagnostyki jakości użytkowania energii elektrycznej dla urządzeń elektrycznych w obiektach przemysłowych.
 

© 2024 Metest & Brodex Radosław Rudziński