ul. Podgórna 50c /17
65-246 Zielona Góra
tel./fax 68 328 24 19

Polski English

Services

Zakres świadczonych usług:

  • opracowanie konstrukcji wyrobów i urządzeń specjalnych wg wymagań Zamawiającego,
  • projektowanie, kompletacja oraz instalacja aparatury pomiarowej w ramach integracji systemów pomiarowo-rejestracyjnych,
  • projektowanie oprogramowania wizualizacyjnego do systemów pomiarowo-rejestracyjnych wg wymagań Zamawiającego,
  • wykonywanie pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych oraz pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej w zakresie diagnostyki predykcyjnej użytkowanych odbiorów elektrycznych w obiektach przemysłowych,
  • kompleksowe rozwiązania problemów i potrzeb Zamawiającego w zakresie innowacyjnych opracowań i wdrożeń aparatury pomiarowej wielkości elektrycznych i nieelektrycznych np. dostosowanie do wymagań procesu technologicznego specjalne sondy pomiarowe oraz wyposażenie techniczne i osprzęt pomiarowy.

© 2024 Metest & Brodex Radosław Rudziński