ul. Podgórna 50c /17
65-246 Zielona Góra
tel./fax 68 328 24 19

Polski English

Areas of activity

Badania określające warunki bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych w procesie wytwarzania i eksploatacji

Wprowadzanie nowych metod pomiarowych do praktyki technicznej poprzez:

 • projektowanie i wytwarzanie nowych przyrządów pomiarowych i testerów parametrów bezpieczeństwa przeznaczonych do sprawdzania urządzeń elektrycznych w eksploatowanych obiektach przemysłowych,
 • projektowanie nowych przyrządów pomiarowych i wieloparametrowych testerów do sprawdzania bezpieczeństwa elektromechanicznego sprzętu do użytku domowego i przemysłowego,
 • wykonywanie badań obiektów elektrycznych, konsultacji, ekspertyz i doradztwa w ocenie warunków bezpieczeństwa użytkowanych instalacji i urządzeń elektrycznych w przemyśle oraz budownictwie.

Badania dotyczące warunków jakościowych użytkowania energii elektrycznej w publicznych i przemysłowych sieciach elektroenergetycznych

Wprowadzanie nowych metod pomiarowych do praktyki technicznej przy ocenie wpływu występujących zaburzeń w napięciach i prądach odbiorów na obniżanie wyników ekonomicznych procesu użytkowania urządzeń elektrycznych przyłączonych do publicznych i przemysłowych sieci elektroenergetycznych poprzez:

 • projektowanie przyrządów do pomiaru parametrów jakości użytkowania energii elektrycznej,
 • badania obiektów elektrycznych, wykonywanie ekspertyz oraz doradztwa w ocenie warunków jakości zasilania urządzeń elektrycznych przyłączonych do publicznych i przemysłowych sieci elektroenergetycznych,
 • prowadzenie badań nad rozwojem konstrukcji i technologii wytwarzania przyrządów pomiarowych przeznaczonych do zastosowań przemysłowych oraz laboratoryjnych.

Badania dotyczące metod monitorowania, sterowania i diagnostyki obiektów przemysłowych oraz procesów technologicznych

Wprowadzanie do praktyki technicznej w automatyzacji procesów przemysłowych inteligentnych systemów z przetwarzaniem rozproszonym, złożonych z modułów pomiarowo-sterujących poprzez:

 • projektowanie elementów modułowych systemów pomiarowo- sterujących do bezobsługowego monitorowania i nadzorowania obiektów przemysłowych lub wybranych procesów technologicznych,
 • projektowania i określania metod wykonywania diagnostyki predykcyjnej w odniesieniu do procesów technologicznych lub obiektów z wykorzystaniem bezobsługowych systemów pomiarowo-sterujących.

Projektowanie i wytwarzanie specjalizowanych urządzeń pomiarowych oraz systemów monitorowania i sterowania procesów przemysłowych

 • projektowanie systemów automatycznej regulacji i monitorowania procesów przemysłowych na zamówienie np. do realizacji nadzorowania i wdrażania systemów jakości HACCP,
 • projektowanie programów wizualizacyjnych przeznaczonych do wykonywania odczytu bieżących lub zarejestrowanych wyników pomiaru parametrów procesu technologicznego,
 • projektowanie oraz uruchamianie systemów pomiarowo-rejestrujących przeznaczonych do procesów technologicznych realizowanych w warunkach specjalnych np. w środowisku o podwyższonej wilgotności, lub zawierającym czynniki agresywne i przy wymuszonej wentylacji tj. szklarni, pieczarkarni, przechowalni warzyw i owoców, magazynów produktów żywnościowych, magazynów zboża lub innych płodów rolnych,
 • projektowanie oraz wytwarzanie na zamówienie przetworników pomiarowych, wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, w wykonaniach specjalnych oraz testerów przeznaczonych do sprawdzania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego,
 • projektowanie oraz wytwarzanie na zamówienie wyrobów różnych, uzupełniających wyposażenie pomiarowe np. zasilaczy, sond pomiarowych, testerów dostosowanych do stanowiska technologicznego, itp.

© 2024 Metest & Brodex Radosław Rudziński